Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Lần đầu xuất hiện trên tạp chí

Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trên tạp chí có tên Xin chào Việt Nam – một tạp chí Hàn Quốc

Bài báo về chúng tôi nằm trên trang 56-57 của tạp chí thứ 21 vào tháng 11

Xem ngay để tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi nhé!

Related news